Veiligheid en vrijheid: een nieuwe wetgeving

Zowel mensen met lichamelijke als met geestelijke zorgvragen kunnen wonen binnen Zonneburg en zorg ontvangen van Stichting Zorg Thuis. Dit jaar staat de nieuwe wet rondom zorg en dwang (Wzd) centraal waarbij wij als zorgaanbieder onze professionaliteit blijven door ontwikkelen.

In de zorgverlening voor mensen met dementie staan vrijheid en veiligheid nog wel eens met elkaar op gespannen voet. Iedere cliënt dient te kunnen leven zoals hij of zij dat wil. Wanneer diegene niet in staat is om zelf regie daarin te voeren, dienen wij onze zorg- en dienstverlening zorgvuldig vorm te geven. In de meeste gevallen vindt een juiste afstemming plaats met de cliënt of vertegenwoordiger en ontvangt de cliënt de zorg ‘vrijwillig’.

Indien wij toepassingen inzetten voor de veiligheid van de cliënt, waar niet mee ingestemd wordt, kan het gaan om ‘onvrijwillige’ zorg. Deze vorm van zorg mag alleen toegepast worden wanneer in deskundig overleg geen alternatieven gevonden worden. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het inzetten van bedhekken, bewegingssensor en gps om ernstig nadeel te voorkomen als vallen, verdwalen bij verlaten van de woonomgeving e.d.

Wilt u meer lezen over deze Wet zorg en dwang? Dan kunt u op deze pagina meer lezen

Terug naar overzicht