PREZO heraudit

Op 16 februari jl. heeft de heraudit van PREZO plaatsgevonden op de locaties in Driebergen en Zeist. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de auditor beslist dat Zorgresidentie Zonneburg tot op heden nog steeds voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan het zilveren PREZO keurmerk.

Enkele dagen van tevoren wisten wij dat zij naar de locatie in Driebergen en Zeist zouden gaan. Wij wisten niet op welke dag dit zou zijn, dit blijft altijd geheim.

De dag van de audit waren de locatiehoofden, de bestuurder, de manager bedrijfsvoering en de kwaliteitsmanager aanwezig op de locatie in Driebergen waar de audit begon. Vanwege gebrek aan tijd is de auditor daarnaast alleen op de locatie aan de Woudenbergseweg in Zeist geweest. Samen met de medewerkers die aan het werk waren hebben wij de auditor kunnen aantonen dat wij verantwoorde zorg en ondersteuning bieden en een organisatie zijn die aan relevante wet- en regelgeving voldoet en aan verbetering en borging van resultaten werkt. Dit hebben wij kunnen aantonen door enkele zorgleefplannen in te laten zien, gesprekken met de medewerker en de auditor te organiseren, inzage te geven in de verbeterplannen en een rondleiding op de locaties te geven.

De auditor was twee jaar geleden ook op beide locaties geweest. Hij gaf o.a. complimenten over de sfeer die heerst binnen beide locaties en hij vond het leuk om te zien hoe de organisatie groeit ten opzichte van vorige jaren. Als aandachtspunt gaf de auditor o.a. enkele aanwijzingen in het zorgdossier, het blijven coderen van producten in de koelkast en als tip het gebruik maken van tablets om te rapporteren in het zorgdossier.

Het officiële PREZO eindrapport is opgestuurd aan onze cliëntenraad en staat op de website onder het kopje kwaliteit. Indien u het direct wilt downloaden klikt u hier.

Wij verwachten deze positieve processen te kunnen blijven implementeren en borgen op al onze locaties en verwelkomen de auditoren van Stichting Perspect in 2019 dan ook graag opnieuw!

Terug naar overzicht