Woon- service kosten

Bij ons betaalt u een vast bedrag per maand voor het wonen en de dienstverlening. Dit noemen we de woon- service kosten. Lees hier welke kosten onder de woon- service kosten vallen en welke kosten voor uw eigen rekening zijn.

 • Huur van het appartement

 • Gas, water, elektra en vuilafvoer

 • Aansluiting en abonnement kabel TV

 • Aansluiting en abonnement internet

 • Aansluiting telefoon

 • Maaltijden (ontbijt, lunch en diner)

 • Koffie, thee, sap, frisdranken en een glas wijn

 • Snacks

 • Wasverzorging

 • Gebruik gemeenschappelijke woonruimtes en tuin

 • Algemene activiteiten voor alle bewoners

 • 24/7 aanwezigheid gediplomeerde medewerkers

 • Schoonmaak van uw appartement en de algemene ruimtes

 • Regulier onderhoud onroerend goed en tuin

 • Aansprakelijkheidsverzekering (enkel geldig op terrein van de locatie)

 • Gemeentelijke belastingen en heffingen

Voorbeelden apart af te rekenen kosten

 • Meerzorg (buiten indicatie)

 • Eigen bijdrage CAK

 • Extra maaltijden voor gasten

 • Individuele of gezamenlijke activiteiten buiten de reguliere activiteiten om

 • Stoomgoed

 • Inkoop toiletartikelen en andere persoonlijke boodschappen

 • Overige persoonlijke uitgaven zoals kleding, kapper etc.

 • Abonnementskosten telefoon en TV (behalve kabel)

 • Zorgverzekering

 • Inboedelverzekering

 • Specifieke verbouwingen op wens van de bewoner

 • Inzet technische dienst buiten regulier onderhoud

“Vraag over de woon- service kosten? Hulp nodig bij het berekenen van uw eigen bijdrage etc? Wij snappen dat er een hele hoop tegelijk op u afkomt bij het regelen van zorgzaken. Daarom staan wij u graag bij in dit proces.”

Brigitte Irahouten • Office Manager

Vergoeding zorg

De zorg die wij leveren wordt via een drietal wetten gefinancierd:

 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)

 • Zorgverzekeringswet (ZvW)

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) geeft op basis van uw zorgbehoefte een indicatie af. Deze indicatie bepaalt hoeveel zorg en welke zorg u nodig heeft. Indien u een indicatie ZZP 4 (Zorg Zwaarte Pakket 4) of hoger heeft, worden de kosten hiervoor vergoed vanuit de WLZ of WMO. Hiervoor betaald u echter wel een wettelijke eigen bijdrage aan het CAK. In tegenstelling tot reguliere zorginstellingen betaald u bij ons de lage eigen bijdrage omdat u zelf de woon- service kosten betaald.

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en kunt u daarom het best berekenen op de website van het CAK. Ga hiervoor naar www.hetcak.nl/eigen-bijdrage-bereken

Let op! Voor het berekenen van uw eigen bijdrage wordt gevraagd welke zorg of ondersteuning u ontvangt. Klik hier op “Ik ontvang hulp of zorg thuis”. De overheid ziet u bij ons immers als thuiswonend, waardoor u in aanmerking komt voor de lage eigen bijdrage.

Klik hieronder voor de websites van:

HEEFT U EEN VRAAG?

Komt u er niet helemaal en zit u met een vraag? Dat begrijpen wij volkomen. Klik hieronder en wij helpen u graag verder.

VRAAG STELLEN