De Wet zorg en dwang

Vanaf 2020 is de Wet zorg en dwang ook van toepassing voor Stichting Zorg thuis. Deze wet regelt namelijk de rechten van mensen met dementie bij onvrijwillige zorg. Wij verlenen in de meeste gevallen vrijwillige zorg dat tot stand komt in samenspraak met de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger. De wet schrijft voor dat er geen onvrijwillige zorg toegepast mag worden, tenzij er een weloverwogen beslissing door professionals gemaakt wordt bij verhoogde risico’s op ernstig nadeel. Soms kan het nodig zijn om een cliënt met dementie te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn: een bedhek omhoog om te voorkomen dat iemand uit bed valt of een bewegingssensor gebruiken zodat de zorgverlener een melding krijgt wanneer de cliënt zich ergens begeeft en ondersteuning nodig heeft bij desoriëntatie of valgevaar. Een weloverwogen beslissing komt tot stand doordat er een stappenplan gevolgd wordt door diverse deskundigen. In dit proces wordt continu gezocht naar alternatieven die minder ingrijpend zijn voor de cliënt. Op deze manier werken wij doorlopend aan een goede balans tussen vrijheid en veiligheid voor iedere cliënt.

Bent u het als cliënt of vertegenwoordiger niet eens is met de zorgverlening, dan kunt u daarover in gesprek met de zorgverlener of het locatiehoofd. Ook is het mogelijk om een klacht in te dienen. Mocht u er met ons niet uit kunnen komen, dan kunt u ondersteuning krijgen van een cliëntvertrouwenspersoon.

De cliëntenvertrouwenspersoon is een onafhankelijk deskundige die cliënten bijstaat. Op www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl vindt u meer informatie over de Wet zorg en dwang en de cliëntvertrouwenspersoon. Zij bieden een luisterend oor en staan de cliënt en diens belangen bij.

De cliëntvertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Stichting Zorg Thuis en u kunt hen bereiken via onderstaande contactgegevens. Tevens zullen zij een aantal keer per jaar aanwezig zijn op de locatie. Ook dan kunt u bij hen terecht.

Voor de locaties in Zeist en Driebergen kunt u terecht bij:
zorgstem

Rahma Gaznay

T. 06 – 25644897

E. r.gaznay@zorgstem.nl

 

Voor de locaties in Empe en Voorst kunt u terecht bij:
adviespunt

Daphne Penterman

T. 06 – 30 93 32 84

E. daphnepenterman@zorgbelangcvp.nl

Klacht indienen

Zorgresidentie Zonneburg ziet klachten als een gratis advies. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zijn of haar klachten kenbaar kan maken zodat de tevredenheid hersteld wordt.

Heeft u een klacht? Dan heeft het de voorkeur dat u de klacht eerst bespreekt met de zorgverlener of het locatiehoofd om te kijken of u samen de klacht op kunt heffen. Wanneer blijkt dat er geen passende oplossing wordt geboden of er is een andere reden waarom de klacht niet juist afgehandeld is, kunt u uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht bij de klachtenfunctionaris kenbaar maken door het klachtenformulier te downloaden, in te vullen en op te sturen aan: bedrijfsbureau@zonneburg.nl. De formulieren zijn tevens te vinden bij de klachten/opmerkingen brievenbus op onze locaties, waarin u het formulier ook mag deponeren. De klachtenfunctionaris heeft als taak om te bemiddelen tussen u en de organisatie. Mocht het zijn dat de klachtenfunctionaris ook niet de juiste oplossing kan bieden kunt u zich wenden tot de bestuurder van Zorgresidentie Zonneburg.

Wanneer u nog steeds niet tevreden bent over de afhandeling door de organisatie en/of klachtenfunctionaris, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie doet bindende uitspraken waar beide partijen zich aan moeten houden.

Download klachtenformulier

Emmalaan 2
3972 EZ Driebergen-Rijsenburg

info@zonneburg.nl

088 018 5400