Klacht indienen

Zorgresidentie Zonneburg ziet klachten als een gratis advies. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zijn of haar klachten kenbaar kan maken zodat de tevredenheid hersteld wordt.

Heeft u een klacht? Dan heeft het de voorkeur dat u de klacht eerst bespreekt met de zorgverlener of het locatiehoofd om te kijken of u samen de klacht op kunt heffen. Wanneer blijkt dat er geen passende oplossing wordt geboden of er is een andere reden waarom de klacht niet juist afgehandeld is, kunt u uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht bij de klachtenfunctionaris kenbaar maken door het klachtenformulier te downloaden, in te vullen en op te sturen aan: bedrijfsbureau@zonneburg.nl. De formulieren zijn tevens te vinden bij de klachten/opmerkingen brievenbus op onze locaties, waarin u het formulier ook mag deponeren. De klachtenfunctionaris heeft als taak om te bemiddelen tussen u en de organisatie. Mocht het zijn dat de klachtenfunctionaris ook niet de juiste oplossing kan bieden kunt u zich wenden tot de bestuurder van Zorgresidentie Zonneburg.

Wanneer u nog steeds niet tevreden bent over de afhandeling door de organisatie en/of klachtenfunctionaris, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie doet bindende uitspraken waar beide partijen zich aan moeten houden.

Download klachtenformulier

Emmalaan 2
3972 EZ Driebergen-Rijsenburg

info@zonneburg.nl

088 018 5400