Cliëntenraad Stichting Zorg Thuis

Wat is de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van Zorgresidentie Zonneburg. De raad bestaat in beginsel uit bewoners zelf. Als hier echter onvoldoende vertegenwoordiging voor gerealiseerd kan worden, dan kunnen ook familieleden van bewoners lid zijn. De raad is als het ware de spreekbuis voor de bewoners / familieleden / mantelzorgers naar de organisatie toe.

Wat doet de cliëntenraad?

Wij praten en denken mee over allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor de cliënten van Stichting Zorg Thuis, die wonen in Zorgresidentie Zonneburg. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de zorg, voeding, activiteiten, personeel en huisvesting.

Daarnaast hebben wij een signalerende rol als het gaat om mogelijke problemen. De cliëntenraad kan voorstellen doen en/of advies uitbrengen aan het management.

De directie/management moet bij het nemen van belangrijke beslissingen over onderwerpen die belangrijk zijn voor de bewoners altijd rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Ook hebben wij minimaal 1 x per jaar contact met het Zorgkantoor, samen met de Bestuurder en Manager kwaliteit & zorg. Het gaat hierbij om verschillende aspecten van de zorgkwaliteit.

Wie zit er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat momenteel uit 6 familieleden van bewoners van Zonneburg. Vanuit elke locatie zit er minstens een vertegenwoordiger in de raad.

Hoe werkt de cliëntenraad?

Wij komen ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar. Regelmatig vindt er overleg plaats met de bestuurder en de kwaliteitsmanager van Zonneburg. De cliëntenraad geeft hen gevraagd en ongevraagd advies.

Contact met de achterban

Wij vinden een goed contact met onze achterban (de bewoners, familieleden en mantelzorgers) heel belangrijk. Wij horen graag hoe de bewoners en hun familieleden / mantelzorgers de zorg- en dienstverlening van Stichting Zorg Thuis ervaren en welke zaken van belang zijn om verder op te pakken. Heeft u een vraag, advies of opmerking waardoor de zorg op de verschillende locaties kan verbeteren? Laat uw stem dan horen en neem contact op met de cliëntenraad!

Wij zijn bereikbaar op clientenraad@stichtingzorgthuis.nl

Meer informatie over de clientenraad vindt u op de website van Stichting Zorg Thuis

Emmalaan 2
3972 EZ Driebergen-Rijsenburg

info@zonneburg.nl

088 018 5400