Vergoeding zorg

                              Vergoedingen bij Zorgresidentie Zonneburg                           

Ouderenzorg in Nederland Tot 2015 Ouderenzorg in Nederland Vanaf 2015

Ouderenzorg in Nederland tot 2015 Vergoeding kleinschalige zorg

Tot heden was de ouderenzorg in Nederland geregeld in de algemene wet bijzondere ziekten (AWBZ). Zowel de thuiszorg, de zorg in instellingen en de vergoeding kleinschalige zorginstelling werd via deze wet geregeld. Jaarlijks werd er door de overheid een budget vrijgemaakt om deze zorg te bekostigen. Dit budget werd beheerd door de zorgkantoren. Het zorgkantoor is een uitvoeringsorgaan van de overheid en heeft een bepaalde regio onder zijn hoede. Nederland kent 31 zorgkantoren en dus ook 31 regio’s. Zorgaanbieders sluiten jaarlijks een contract af met eenvan de zorgkantoren en krijgen een budget toegewezen waarbinnen zij in dat jaar de zorg leveren aan zorgvragers die onder de AWBZ vallen. Zowel in instellingen als in de thuissituatie. De hoeveelheid zorg waarop iemand recht heeft binnen de AWBZ werd vastgelegd in een indicatie die werd afgegeven door het CIZ. Aan deze indicatie zit een budget verbonden dat op 2 manieren door het zorgkantoor verstrekt kan worden:

1. Zorg in NaturaZorgresidentie Zonneburg biedt u persoonlijke zorg en aandacht in een huiselijke omgeving. Alle ouderen met een zorgbehoefte in de omgeving van Zeist / Driebergen / Utrecht / Doorn / Langbroek/ Empe / Deventer / Apeldoorn / Zutphen / Warnsveld / Amersfoort / Soest / Bilthoven / De Bilt / Bosch en Duin / Den Dolder / Voorst / Brummen / Apeldoorn / Huis ter Heide / Leersum / Odijk / Bunnik / Woudenberg / Veenendaal / Twello kunnen terecht bij een van de locaties van Zorgresidentie Zonneburg. Zorgresidentie Zonneburg is gespecialiseerd in het leveren van somatische en psychogeriatrische zorg aan ouderen. Op deze foto ziet u een bewoner een tekening maken. Kleinschalige zorg in Zeist / Driebergen / Utrecht / Doorn / Langbroek/ Empe / Deventer / Apeldoorn / Zutphen / Warnsveld / Amersfoort / Soest / Bilthoven / De Bilt / Bosch en Duin / Den Dolder / Voorst / Brummen / Apeldoorn / Huis ter Heide / Leersum / Odijk / Bunnik / Woudenberg / Veenendaal / Twello Bezichtiging zorginstelling Zorgresidentie Zonneburg Betaalbare Zorg Vergoeding Kleinschalige Zorginstellingen Zeist Utrecht Gelderland Driebergen Empe Driebergen Zorg Woonservicekosten Kwaliteit Betrokkenheid in de Zorg Professionele Zorg Veiligheid Zorg Zorg met elkaar Service en Comfort Service en comfort algemeen Psychogeriatrie Somatiek Vacatures Zorg Verzorgende Wie zijn Wij Familiebedrijf Kijk op Zorg Wonen Driebergen Dementiezorg Empe Dementie Empe Dementiezorg Zeist Dementie Zeist Dementiezorg Driebergen Dementie Driebergen Zorg op Maat Kleinschalige zorg Kleinschalige zorg Zeist Kleinschalige zorg Driebergen Kleinschalige Zorg Empe Kleinschalige zorg Utrecht Kleinschalige zorg Gelderland Kleinschalig wonen Zeist Kleinschalig wonen Driebergen Kleinschalig wonen Empe Kleinschalig wonen Utrecht Kleinschalig wonen Gelderland

Bij zorg-in-natura kunt u zelf kiezen van welke zorgverlener u zorg wilt krijgen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop de zorg wordt verleend. Met deze zorgverlener moet het zorgkantoor wel een contract hebben voor levering van AWBZ-zorg. Voordeel van zorg-in-natura is dat u zelf geen administratie hoeft bij te houden. Het zorgkantoor betaalt uw zorg rechtstreeks aan de zorgverlener. U merkt daar niets van.

  1. PGB (persoonsgebonden budget)

Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) krijgt u een bepaald bedrag waarmee u zelf zorg inkoopt. U kiest zelf uw zorgverleners en begeleiders uit. Dit kan iemand uit uw familie- of kennissenkring zijn. Of u huurt een organisatie in, die u de zorg geeft. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop u hulp krijgt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. U kunt op die manier veel zelf regelen. Op deze manier bent u niet afhankelijk van traditionele zorgaanbieders. Het PGB geeft u vrijheid en ruimte, maar het vraagt ook wat van u. U krijgt te maken met allerlei instanties. U gaat zelf overeenkomsten afsluiten met uw zorgverlener of zorginstelling. U wordt werkgever. U gaat uw uitgaven plannen en beheren en u moet zelf verantwoording afleggen over uw uitgaven.

De verschillen tussen Zorg in natura en PGB vindt u hier.

Op het moment dat een zorgvrager daadwerkelijk zorg ontvangt van een zorgaanbieder wordt er een eigen bijdrage gevraagd aan de zorgvrager voor de zorg die geleverd wordt. Deze eigen bijdrage wordt alleen toegepast bij Zorg in Natura. In het geval van een persoonsgebonden budget is de eigen bijdrage al verrekend in het budget wat wordt verstrekt. Het CAK berekent en incasseert deze eigen bijdrage. De vorm van zorg die u ontvangt bepaalt de hoogte van deze eigen bijdrage. Er zijn tot en met dit jaar 3 vormen van eigen bijdrage:

  • De eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf
  • De lage eigen bijdrage voor zorg met verblijf
  • De hoge eigen bijdrage voor zorg met verblijf

Ouderenzorg in Nederland vanaf 2015 Vergoeding kleinschalige zorg

Er gaat in 2015 veel veranderen in de ouderenzorg. Van de 800.000 verzorgings- en verpleeghuisplekken die er nu zijn moeten er uiteindelijk in 2016 nog 200.000 overblijven. Dat betekent dat er veel minderen ouderen opgenomen zullen gaan worden in een instelling. De drempel om in te stappen ligt dus veel hoger. De vergrijzing neemt echter de komende jaren nog sterk toe en dat betekent dat veel ouderenzorg in de toekomst thuis geleverd moet gaan worden. Daarbij wordt een grote rol van de ‘naasten’ gevraagd en wordt het steeds minder vanzelfsprekend dat zorg wordt verleend door een professionele zorgaanbieder.

Decentralisatie

Veel verantwoordelijkheden van de centrale overheid worden verplaatst naar de zorgverzekeraar (ZVW) en de gemeenten via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De overheid blijft alleen nog verantwoordelijk voor de 200.000 plekken die overblijven in de verpleeghuizen. Hiervoor is een nieuwe wet genaamd Wet Langdurige Zorg (WLZ), die AWBZ vervangt. Tot 2015 betaalde u voor alle vormen van ouderenzorg, thuis of in een instelling een eigen bijdrage voor deze zorg aan het CAK. Dit gaat vanaf 2015 ook veranderen.

Een zomerfair bij Zorgresidentie Zonneburg Locatie Driebergen. Zorgresidentie Zonneburg biedt u persoonlijke zorg en aandacht in een huiselijke en kleinschalige omgeving. Alle ouderen met een zorgbehoefte in de omgeving van Zeist / Driebergen / Utrecht / Doorn / Langbroek/ Empe / Deventer / Apeldoorn / Zutphen / Warnsveld / Amersfoort / Soest / Bilthoven / De Bilt / Bosch en Duin / Den Dolder / Voorst / Brummen / Apeldoorn / Huis ter Heide / Leersum / Odijk / Bunnik / Woudenberg / Veenendaal / Twello kunnen terecht bij een van de locaties van Zorgresidentie Zonneburg. Zorgresidentie Zonneburg is gespecialiseerd in het leveren van somatische en psychogeriatrische zorg aan ouderen. Kleinschalige zorg , voor u. Op deze foto ziet u een echtpaar genieten van een mooi dag bij Zorgresidentie Zonneburg. Kleinschalige zorg in Zeist / Driebergen / Utrecht / Doorn / Langbroek/ Empe / Deventer / Apeldoorn / Zutphen / Warnsveld / Amersfoort / Soest / Bilthoven / De Bilt / Bosch en Duin / Den Dolder / Voorst / Brummen / Apeldoorn / Huis ter Heide / Leersum / Odijk / Bunnik / Woudenberg / Veenendaal / Twello Bezichtiging zorginstelling Zorgresidentie Zonneburg Betaalbare Zorg Vergoeding Kleinschalige Zorginstellingen Zeist Utrecht Gelderland Driebergen Empe Driebergen Zorg Woonservicekosten Kwaliteit Betrokkenheid in de Zorg Professionele Zorg Veiligheid Zorg Zorg met elkaar Service en Comfort Service en comfort algemeen Psychogeriatrie Somatiek Vacatures Zorg Verzorgende Wie zijn Wij Familiebedrijf Kijk op Zorg Wonen Driebergen Dementiezorg Empe Dementie Empe Dementiezorg Zeist Dementie Zeist Dementiezorg Driebergen Dementie Driebergen Zorg op Maat Kleinschalige zorg Kleinschalige zorg Zeist Kleinschalige zorg Driebergen Kleinschalige Zorg Empe Kleinschalige zorg Utrecht Kleinschalige zorg Gelderland Kleinschalig wonen Zeist Kleinschalig wonen Driebergen Kleinschalig wonen Empe Kleinschalig wonen Utrecht Kleinschalig wonen Gelderland

Wijkverpleegkundige

Als oudere met een zorgvraag kunt u dus vanaf 2015 bij drie verschillende partijen terecht voor zorg. Allereerst uw zorgverzekeraar die vanaf 2015 de zorg vergoedt voor Persoonlijke Verzorging (PV) en Verpleging (VP). Onder deze zorg valt onder andere de hulp bij douchen, steunkousen aantrekken, wondverzorging en medicatie toedienen. Hiervoor betaalt u vanaf 2015 geen eigen bijdrage meer via het CAK. De indicatie voor deze zorg, die voorheen werd afgegeven door het CIZ zal vanaf 2015 worden geregeld door de wijkverpleegkundige.

De begeleiding (BG) en dagbesteding valt vanaf 2015 onder de WMO. Deze zorg is per gemeente anders geregeld. Om te weten hoe dit in uw gemeente is geregeld kunt u het beste de website van uw gemeente bezoeken. Voor de drie gemeenten waarin Zorgresidentie Zonneburg zijn locaties heeft gevestigd is kunt u dit via onderstaande link nalezen:

Gemeente Brummen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Zeist

Voor zowel de zorgverzekeraar als de gemeenten geldt dat zij bij de transitie direct een flinke bezuinigingsronde toepassen op de tarieven van PV, VP en BG. Dit betekent voor u dat de zorg die u nu krijgt er volgend jaar anders kan gaan uitzien. Er wordt namelijk verwacht dat uw omgeving een steentje gaat bijdragen. Indien dit niet haalbaar is, zal deze zorg door uzelf extra ingekocht moeten worden bij een zorgaanbieder.

Vergoedingen bij Zorgresidentie Zonneburg Vergoeding kleinschalige zorg

De zorg bij Zorgresidentie Zonneburg kan op verschillende manieren worden vergoed. Onze organisatie heeft voor 2015 directe afspraken gemaakt met het zorgkantoor, de zorgverzekeraar en de gemeenten. Dit betekent dat u bij ons terecht kunt voor alle zorg die via deze partijen wordt vergoedt. Welke zorg u dus ook nodig heeft u bent bij ons gegarandeerd van het ontvangen van deze zorg. Wij kunnen u geruststellen, in principe is alles mogelijk bij ons. Nagenoeg al onze bewoners maken momenteel gebruik van een Volledig Pakket Thuis (VPT). Dit pakket kan geboden worden wanneer u een ZorgZwaartePakket 04 of hoger heeft.

Zorg met een lage eigen bijdrage

Bij het Volledig Pakket Thuis blijft u ook na 2015 onder de WLZ vallen. U betaalt in dit geval niet aan Zorgresidentie Zonneburg voor uw zorg. Wel betaalt u de lage eigen bijdrage voor zorg met verblijf aan het CAK. Deze bijdrage is te berekenen via onderstaande link. De maximale lage eigen bijdrage voor 2014 is € 819,40. Voor 2015 zal dit plafond niet veel veranderen.

Klik hier om de lage eigen bijdrage te berekenen

Ter vergelijking kunt u via onderstaande link berekenen wat u kwijt bent aan eigen bijdrage indien u in een reguliere instelling zou gaan wonen. U gaat dan de hoge eigen bijdrage betalen een het CAK. De maximale hoge eigen bijdrage voor 2014 is in dit geval € 2.248,60.

Klik hier om de hoge eigen bijdrage te berekenen

Zorgindicatie

Wanneer u nog geen aanspraak kunt maken op een ZZP04 of hoger kunt u vanaf 2015 ook bij ons terecht. Uw zorg wordt dan vergoedt via de zorgverzekeraar of de WMO. Krijgt u alleen persoonlijke verzorging of verpleging dan betaalt u geen eigen bijdrage meer aan het CAK en wordt uw zorg vergoed door uw zorgverzekering. Krijgt u begeleiding dan wordt uw zorg vergoedt via de gemeente. Er bestaat ook altijd de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen bij Zorgresidentie Zonneburg indien uw indicatie niet voldoende mogelijkheden biedt om al uw wensen en behoeften in te vullen. Ook als u nog geen recht heeft op een indicatie kunt u dus bij ons terecht.Zorgresidentie Zonneburg biedt u persoonlijke zorg en aandacht in een huiselijke omgeving. Alle ouderen met een zorgbehoefte in de omgeving van Zeist / Driebergen / Utrecht / Doorn / Langbroek/ Empe / Deventer / Apeldoorn / Zutphen / Warnsveld / Amersfoort / Soest / Bilthoven / De Bilt / Bosch en Duin / Den Dolder / Voorst / Brummen / Apeldoorn / Huis ter Heide / Leersum / Odijk / Bunnik / Woudenberg / Veenendaal / Twello kunnen terecht bij een van de locaties van Zorgresidentie Zonneburg. Zorgresidentie Zonneburg is gespecialiseerd in het leveren van somatische en psychogeriatrische zorg aan ouderen. Op deze foto ziet u een bewoner met een personeelslid op de foto. Kleinschalige zorg in Zeist / Driebergen / Utrecht / Doorn / Langbroek/ Empe / Deventer / Apeldoorn / Zutphen / Warnsveld / Amersfoort / Soest / Bilthoven / De Bilt / Bosch en Duin / Den Dolder / Voorst / Brummen / Apeldoorn / Huis ter Heide / Leersum / Odijk / Bunnik / Woudenberg / Veenendaal / Twello Bezichtiging zorginstelling Zorgresidentie Zonneburg Betaalbare Zorg Vergoeding Kleinschalige Zorginstellingen Zeist Utrecht Gelderland Driebergen Empe Driebergen Zorg Woonservicekosten Kwaliteit Betrokkenheid in de Zorg Professionele Zorg Veiligheid Zorg Zorg met elkaar Service en Comfort Service en comfort algemeen Psychogeriatrie Somatiek Vacatures Zorg Verzorgende Wie zijn Wij Familiebedrijf Kijk op Zorg Wonen Driebergen Dementiezorg Empe Dementie Empe Dementiezorg Zeist Dementie Zeist Dementiezorg Driebergen Dementie Driebergen Zorg op Maat Kleinschalige zorg Kleinschalige zorg Zeist Kleinschalige zorg Driebergen Kleinschalige Zorg Empe Kleinschalige zorg Utrecht Kleinschalige zorg Gelderland Kleinschalig wonen Zeist Kleinschalig wonen Driebergen Kleinschalig wonen Empe Kleinschalig wonen Utrecht Kleinschalig wonen Gelderland

U kunt bij Zorgresidentie Zonneburg terecht met een indicatie in ‘Zorg in natura’. Dit betekent dat u geen aanspraak hoeft te maken op een PGB en daarmee bespaart u uzelf een flinke administratie. (zie hierboven)

We begrijpen dat het bovenstaande verhaal waarschijnlijk vragen oproept en dat het voor u nog niet inzichtelijk genoeg is wat de mogelijkheden zijn bij ons. Wij kunnen u geruststellen, in principe is alles mogelijk bij ons. Om te weten wat wonen bij Zorgresidentie Zonneburg voor u betekent geven wij u graag een advies op maat. Voor dit advies kunt u het beste een afspraak maken zodat we met elkaar kunnen kijken wat wonen bij Zorgresidentie Zonneburg voor u betekent.

 

 

Copyright 2017 Zonneburg. Webdesign, ontwikkeling en hosting Onygo Media